Njoftohen studentët e nivelit Master, në FSI, si dhe stafi akademik se semestri veror

për vitin akademik 2022/2023 fillon më datë 28.02.2023 (e martë).

Orarin e ligjëratave e gjeni me kohë, në web-faqen e Fakultetit (www.fsi-edu.net).