Prishtinë, 12.05.2022

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, niveli MA dhe BA, si dhe stafi akademik se semestri veror për vitin akademik 2022/2023 përfundon më datë 02.06.2023

Afati i paraqitjes së provimeve është duke filluar nga data 29.05.2023 deri më datë 09.06.2023.

Studentët paraprakisht janë të obliguar që t’i marrin nënshkrimet, ta bëjnë pagesën e semestrit veror dhe më pastaj të paraqesin provimet te referenti.

Provimet për afatin e qershorit 2022/2023 fillojnë më datë 19.06.2023

Dekanati, FS