Prishtinë, 26.05.2023

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Ardian MEMETAJ mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Zhvillimi i kaligrafisë Islame në Kosovë”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 30. 05. 2023, duke filluar nga ora 12:00

Komisioni:

1. Prof. asoc. dr. Islam Hasani, kryetar

2. Prof. asoc. dr. Sadik Mehmeti, anëtar

3. Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi, mentor

DEKANATI