Prishtinë, 21.07.2023

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Mustafë KOPRANI mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Koncepti i Vahjit – Shpalljes sipas studiuesëve myslimanë dhe orientalistëve”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 27. 07. 2023, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

1. Prof. dr. Fahrush Rexhepi kryetar

2. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, anëtar

3. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, mentor

DEKANATI