Prishtinë, 21.07.2023

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Qëndrim BRAHIMI mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Devotshmëria në Kuran ‘tefsir tematik’”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 27. 07. 2023, duke filluar nga ora 11:00

Komisioni:

1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar

2. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, anëtar

3. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, mentor

DEKANATI