Prishtinë, 21.07.2023

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Armend HAXHIU mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Kushtetuta e Medinës shembull për zgjidhjen e problemeve ndër etnike në Mitrovicë”, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 26. 07. 2023, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

1. Prof. dr. Fahrush Rexhepi, kryetar

2. Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi, anëtar

3. Prof. dr. Nazmi Maliqi, mentor

DEKANATI