Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit 2023

* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 01. 09. 2023, deri më: 08. 09. 2023.

* Provimet fillojnë më: 11. 09. 2023 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.