Njoftojmë studentët e nivelit Master në FSI, me orarin e provimeve për afatin e Shtatorit/2023

Paraqitja e provimeve fillon nga data: 06.09.2023, deri më: 15.09.2023.

Provimet fillojnë më: 18.09.2023.

Paraqitja e provimit është 5 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.