Prishtinë, 24.10.2023

Njoftohen studentët e vitit të parë 2023/2024, të rregullt dhe me korrespondencë, se duke filluar nga nesër, 25.10.2023, e deri më datë 01.11.2023, të paraqiten te zyra e referentit për të marrë ID-në.

Dekanati, FSI