Prishtinë, 14.11.2023

Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se kollekfiumi i parë, viti akademik 2023/2024, semestri dimëror, do të mbahet nga data 27.11.2023 deri më datë 04.12.2023. Orari i kollekfiumeve gjendet në web-faqen e Fakultetit (www.fsi-edu.net) . Gjithashtu edhe në tabelën e njoftimeve.

Gjatë kësaj jave nuk do të ketë ligjërata.

Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin pjesë në kollekfiume, ndërsa studentët me korrespondencë nuk kanë të drejtë që të hyjnë në kollekfium.

Dekanati, FSI