Prishtinë, 24.08.2016
Njoftojmë studentët Nivelit Master, për afatin e Shtatorit 2016 me sa vijon:
* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 29.08.2016, deri më: 09.09.2016.
* Provimet fillojnë më: 19.09.2016 dhe përfundojnë më: 30.09.2016
* Paraqitja e provimit është 5 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.
* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.
Shërbimi për studentë