Prishtinë, 22.12.2023

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 25.12.2023 (e hënë) është ditë pushimi.

Dekanati