Prishtinë, 29.12.2023

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 01&02.01.2024 (e hënë & e marte) është ditë pushimi.

Dekanati