Prishtinë,
10.01.2024

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, si dhe stafi akademik se semestri dimëror për vitin akademik 2023/2024 përfundon më datë 18.01.2024 për nivelin BA, ndërsa niveli MA përfundon më datë 31.01.2024
Afati i paraqitjes së provimeve, niveli BA, është duke filluar nga data 16.01.2024 deri më datë 23.01.2024. ndërsa për nivelin MA do të njoftoheni me kohë.
Studentët paraprakisht janë të obliguar që t’i marrin nënshkrimet, t’i bëjnë pagesat e obliguara, dhe më pastaj të paraqesin provimet.
Provimet për nivelin BA fillojnë më datë 29.01.2024
Për mënyrën e paraqitjes së provimeve do të njoftoheni me një njoftim të veçantë

Dekanati, FSI
Prishtinë