Prishtinë 25.01.2024

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Ajnure Topojani Ceka mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Jeta dhe vepra e Muhamed Nasirudin Albanit”, në Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 29. 01. 2024, duke filluar nga ora 11:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, anëtar
  3. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, mentor

DEKANATI