Prishtinë, 01.02.2024

Njoftojmë studentët e nivelit Master në FSI, me orarin e provimeve për afatin e Janarit/2024

•           Paraqitja e provimeve fillon më:  31.01.2024 – 05.02.2024.     

•           Provimet fillojnë me 05.02.2024 dhe mbarojnë me 16.02.2024.

•           Paraqitja e provimit është 5€ (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

•           Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.