21.02.2024

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së , se afati për pagesën e semestrit : -II- IV-VI- VIII ,fillon nga data: 22.02.2024 deri me 06.03.2024.

Nëse nuk bëhet pagesa deri më datën e lartcekur humbeni statusin e studentit.

Shërbimi studentor