Prishtinë 01.03.2024

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Muzafere Kosumi mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Xhamia e ‘Rashitit’ në Zhiti të trevës së Llapit përgjatë shekullti XX”, në Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 08. 03. 2024, duke filluar nga ora 13:30

Komisioni:

  1. Prof. asoc. dr. Islam Hasani, kryetar
  2. Prof. dr. Fahrush Rexhepi, anëtar
  3. Prof. asoc. dr. Sadik Mehmeti, mentor

DEKANATI