Prishtinë 01.03.2024

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Sead Llumnica mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Objektet e trashëgimisë islame në qytetin e Prishtinës”, në Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 08. 03. 2024, duke filluar nga ora 10:30

Komisioni:

  1. Prof. asoc. dr. Islam Hasani, kryetar
  2. Prof. dr. Fahrush Rexhepi, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Rexhep Suma, mentor

DEKANATI