19.03.2024, Prishtinë

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Xhevahire Hasani mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Roli dhe rëndësia e lëmoshës obligative – Zeqatit në aspektin social në Republikën e Kosovës”, në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 28. 03. 2024, duke filluar nga ora 10:30

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Musa Vila, anëtar
  3. Prof. asoc. dr. Islam Hasani, mentor

DEKANATI