Njoftohen të gjithë studentët e rregullt dhe stafi akademik se kollekfiumi i dytë, viti akademik 2023/2024, semestri veror, do të mbahet nga data 15.04.2024 deri më datë 19.04.2024.Orari i kollekfiumeve gjendet në web-faqen e Fakultetit (www.fsi-edu.net) . Gjithashtu edhe në tabelën e njoftimeve. Gjatë kësaj jave nuk do të ketë ligjërata.Studentët e rregullt janë të obliguar që të marrin pjesë në kollekfiume, ndërsa studentët me korrespondencë nuk kanë të drejtë që të hyjnë në kollekfium.

Dekanati, FSI

27.03.2024