Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Sami Rashiti mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Studime për Suren Jasin në gjuhën shqipe”, në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë,më datë 04. 04. 2024, duke filluar nga ora 10:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Musa Vila, kryetar
  2. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, mentor

DEKANATI,

Prishtinë
25.03.2024