Prishtinë, 04.04.2024

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se nga data 08.04.2024 deri më datë 12.04.2024 janë ditë pushimi.

Me këtë rast, dekanati i Fakultetit, ju uron pranim të adhurimeve gjatë muajit të bekuar të Ramazanit.

Dekanati

04.04.2024