Prishtinë, 24.04.2024

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Mensur Hajdini mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Roli i Islamit në tolerancën ndërfetare në shoqërinë kosovare”, në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë,më datë 02. 05. 2024, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Zija Abdullahu, kryetar
  2. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, anëtar
  3. Prof. dr. Fahrush Rexhepi, mentor

DEKANATI