Prishtinë, 30.04.2024

Për studentët e vitit të –I-rë me korrespondencë

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë regjistruar vitin e –I-të të studimeve për vitin akademik 2023/2024, se profesori i lëndës së AKAID-it do të organizojë ligjëratë shpjeguese rreth përmbajtjes së lëndës më datë 08&09.05.2024 duke fulluar nga ora 11.00 – 12:30

Ligjërata do të mbahet në objektin e Fakultetit të Studimeve Islame.

Dekanati, FSI
30.04.2024