Prishtinë, 10.10.2016

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët janë pranuar në FSI për vazhdimin e studimeve në vitin akademik 2016/2017 dhe të cilët nuk e regjistrojnë vitin akademik deri më datë 14.10.2016 se nuk do të kenë mundësi që pas kësaj date të regjistrojnë vitin dhe do të konsiderohen të pa-interesuar për t’i vazhduar studimet në FSI.

Dekanati,