Prishtinë, 30.04.2024

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se më datë 01.05.2024 ( e mërkurË) nuk do të ketë ligjërata.

Dekanati, FSI
30.04.2024