Prishtinë, 08.05.2024

Njoftohen studentët të cilët kanë kaluar provimin me shkrim nga lënda GJUHË ARABE -II- dhe -III- se provimi me gojë mbahet më datë 13.05.2024 e hënë, duke filluar nga ora 11.00 deri në ora 13.00

Shërbimi për studentë

FSI