Prishtinë, 20.05.2024

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, niveli MA dhe BA, si dhe stafi akademik se semestri veror për vitin akademik 2023/2024 përfundon më datë 30.05.2024
Studentët paraprakisht janë të obliguar që t’i kryejnë të gjitha obligimet të cilat ndërlidhen me vijueshmërinë në ligjërata dhe pagesë të semestrave.
Provimet për afatin e qershorit 2023/2024 fillojnë më datë 10.06.2024

Për afatin e paraqitjes së provimeve do të njoftoheni me kohë

Dekanati, FSI

Prishtinë