Prishtinë, 20.05.2024

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studenti Argjend Xheladini mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Trashëgimia me Ligj sipas Sistemit Juridik të Kosovës dhe të Drejtës Islame”, në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 23. 05. 2024, duke filluar nga ora 13:00

Komisioni:

  1. Prof. dr. Hamdi Podvorica, kryetar
  2. Prof. asoc. dr. Sadik Mehmeti, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, mentor

DEKANATI