Prishtinë, 24.05.2024

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Hatixhe Jashanica Sadriu mbron temën e diplomës të nivelit master me titull “Botëkuptime të orientalistëve për gruan në Islam dhe e vërteta ndaj tyre”, në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, më datë 28. 05. 2024, duke filluar nga ora 12:00

Komisioni:

  1. Prof. ass. dr. Shefqet Krasniqi, kryetar
  2. Prof. dr. Ramiz Zekaj, anëtar
  3. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, mentor

DEKANATI