Njoftohen studentët e FSI-së se njoftimet për datat e konsultimeve i gjeni në ueb-faqen e Fakultetit

(https://fsi-edu.net/orari-i-konsultimeve-ba/)