Njoftohen studentët të cilët kanë hyrë në provim nga lënda: Fik-I- ,Fikh-II- dhe Gruaja dhe Shoqeria, konsultimet do të mbahen më datë:08.07.2024 (e hënë) nga ora 09.00-10:00.

Profesori i lëndës