Prishtinë, 22.12.2016

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik dhe administrativ se më datë 26.12.2016, e hënë është ditë pushimi.

Dekanati