FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë
18.10.2011

N J O F T I M

Njoftohen studentët e FSI-së si dhe personeli arsimor se provimet për afatin e nentorit fillojnë më datë 21.11.2011 dhe përfundojnë më datë 09.12.2011

Afati për paraqitjen e provimeve është prej datës: 14.11.2011 deri më datë: 18.11.2011.

Për datat e provimeve do të informoheni me kohë.

Shërbimi për studentë