Prishtinë, 22.02.2017
Njoftojmë të gjithë studentët e FSI-së të (rregullt dhe me korrespondencë) se afati për pagesën e semestrit veror përkatësisht (II-IV-VI-VIII-) fillon nga data: 27.02.2017 deri me 10.03.2017.

Vërejtje: Nëse nuk paguhet në kohë të caktuar, nuk do merren parasysh arsyetimet.


Me respekt,

Shërbimi i studentëve