Prishtinë, 14.03.2017
Njoftojmë studentët e FSI-së të cilët kanë statusin ( me korrespondencë ) si dhe absulventat pa dallim statusi,se në afatin e prillit kanë të drejtë ti paraqesin vetëm dy (2) provime.

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:20.03.2017, deri më:30.03.2017.

* Provimet fillojnë më:03.04.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor