Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda (gjuhë shqipe) se i njëjti do të mbahet në afatin e tetorit. Pra, studentët të cilët e kanë paraqitur nuk kanë nevojë që edhe një herë ta paraqesin atë.
Shërbimi për studentë.
Prishtinë, 10.09.2021