Njoftojmë se provimi nga lënda Gjuhë angleze –I- dhe –II-do të mbahet me datën: 19.04.2017 në ora 10:00 – 11:00 .