Prishtinë, 13.04.2017
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik dhe administrativ se më datë 17.04.2017 (e hënë) është ditë pushimi dhe nuk do të punohet.

p.s. provimet e parapara për datë 17.04.2017 do të mbahën më datë 19.04.2017 në të njëjtën orë.

Dekanati,