Prishtinë, 24.05.2017

Njoftojmë studentët e Nivelit Master, për afatin e Qershorit 2017, me sa vijon:

  • Paraqitja e provimeve fillon me 05.06.2017 dhe mbaron me 09.06.2017
  • Provimet fillojnë me 13.06.2017 dhe mbarojnë me 23.06.2017
  • Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh. 

Shërbimi për studentë