Prishtinë, 06.10.2017

Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Tetorit (vetëm për studentë të rregullt).

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:09.10.2017, deri më:13.10.2017.

* Provimet fillojnë më:16.10.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Me respekt, shërbimi studentor