Prishtinë, 01.11.2017

Njoftohen studentët e rregullt dhe me korrespondencë se afati i fundit për pagesën e semestrit dimëror për vitin akademik 2017/2018 është më datë 10.11.2017

Studenti i cili nuk e bënë pagesën deri në datën e lartpërmendur nuk do të ketë mundësi që pas kësaj date ta regjistroj vitin akademik. Si rezultat do të detyrohet ta përseris vitin edhe një herë.

Luten studentët që respektojnë këtë njoftim!

Dekanati