· Paraqitja e provimeve për afatin e Nëntorit, në shkallën Master, fillon me 13.11.2017 dhe mbaron me 17.11.2017

· Provimet fillojnë me 20.11.2017 dhe mbarojnë me 30.11.2017

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.