Prishtinë, 14.11.2017

Njoftohen studentët të cilët kanë diplomuar gjatë vitit akademik 2016/2017, të cilët nuk i kanë marr diplomat, që të paraqiten në zyrën e sekretarit të Fakultetit, mr. Vedat Shabani, për përfundimin e procedurave në mënyrë që të pajisen me diploma.

Afati i paraqitjes është deri më datë 30.11.2017

 

Dekanati, FSI