Prishtinë, 11.12.2017
Njoftojmë studentët e FSI-së, me orarin e provimeve për afatin e Janarit/ 2018

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:03.01.2018, deri më:12.01.2018.

* Provimet fillojnë më:22.01.2018 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Me respekt, shërbimi studentor