Prishtinë, 27.12.2017

Njoftohen studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se më datë 28.12.2017 (e enjte), duke filluar nga ora 14.00 në sallën e konferencave të Fakultetit do të promovohet libri i prof. Mahmud Arnautit, me titull: “أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب”

Në këtë promovim, përveç fjalës përshëndetëse të dekanit të FSI-së, prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepit, me nga një referim rreth librit do të paraqiten edhe: prof. asoc. dr. Sulejman Osmani dhe prof. ass. dr. Musa Vila.

Me këtë rast, do të shpërndahen diplomat për studetët të cilët kanë diplomuar gjatë vitit akademik 2016/2017

Jeni të mirëseardhur.

Dekanati