Prishtinë, 19.03.2018
Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Prillit, është si vijon:

· Paraqitja e provimeve fillon me 02.04.2018 dhe mbaron me 13.04.2018

· Provimet fillojnë me 16.04.2018 dhe mbarojnë me 30.04.2018

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Shërbimi për studentë