FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 09.11.2015

Njoftojmë studentët se provimi me gojë nga lënda:Kuran –I- do të mbahet me datën.17.11.2015 nga ora 10:00.

Nga prof.Afrim Bulliqi