Prishtinë, 08.05.2018

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri veror për vitin akademik 2017/2018 përfundon më datë 30.05.2018

Gjithashtu pëmes këtij njoftimi njoftoheni se provimet për afatin e qershorit fillojnë më datë 18.06.2018

Paraqitja e provimeve bëhet duke filluar nga data 15.05.2018 deri më datë 30.05.2018

Studentët e rregullt janë të obliguar t’i marrin nënshkrimet nga profesorët ku kanë dëgjuar ligjëratat dhe më pastaj ta vërtetojnë semestrin te referenti.

Dekanati